Cloud,  DevStack

Cinder – “ERROR: Expecting to find domain in project.” Çözümü

[stack@faopenstack devstack(keystone)]$ cinder list –all
ERROR: Expecting to find domain in project. The server could not comply with the request since it is either malformed or otherwise incorrect. The client is assumed to be in error. (HTTP 400) (Request-ID: req-52997874-d386-4fad-8147-ba7999e0d593)

openrc dosyanıza aşağıdaki iki satırı eklemeniz yeterli:

export OS_PROJECT_DOMAIN_ID=default
export OS_USER_DOMAIN_ID=default

2xVCP - Kubernetes & Openstack Administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir